حریری برای نخست‌وزیر شدن شرط گذاشت!

[ad_1]

نخست‌وزیر سابق لبنان در سخنانی گفت که شروطی برای نخست‌وزیر شدن دوباره دارد و شرط وی تشکیل دولت کوچک تکنوکرات و مستقل است.

[ad_2]

Source link