تکذیب شایعه غرق شدن کشتی در بندر امام خمینی

[ad_1]

معاون اداره کل بنادر خوزستان با رد شایعه غرق شدن کشتی در بندر امام خمینی (ره)، گفت: در ۲۰ سال گذشته هیچ کشتی در بندر امام خمینی (ره) غرق نشده است.

[ad_2]

Source link