ترامپ کنگره آمریکا را تهدید به تعطیلی کرد

[ad_1]

رئیس جمهوری آمریکا در اعتراض به تاخیر سنا در تایید گزینه‌های پیشنهادی وی برای مناصب مختلف، تهدید کرد ممکن است از قدرت خود برای تعلیق کنگره استفاده کند.

[ad_2]

Source link