تجسم روزنامه اطلاعات دادن روند

[ad_1]

که قدیمی ترین شکل ارتباطات جمعی و روزنامه ها را می برد بالا و تفاهم در میان خوانندگان خود را در طول تمام این سال ها از آنها معرفی شده اند در این جامعه است. روزنامه ها همیشه نقش مهمی را در گسترش آگاهی و آموزش و اطلاع رسانی به مردم در یک مقیاس بزرگتر مختلف عمومی نگران مسائل و مهم است. پس از مقدمه ای از فن آوری های پیشرفته دیجیتال رسانه به حدی بزرگتر را جایگزین اهمیت روزنامه ها در حال منبع اصلی اخبار و اطلاعات در میان این تکنولوژی محور مردم است. روزنامه بودن سنت متوسط اطلاعات است که قطعا از دست دادن جذابیت خود را به طور چشمگیری در میان مردم در ایجاد آگاهی و اخبار انتشار روند.

یک زمان وجود دارد که روزنامه ها استفاده می شود به بازی در یک نقش حیاتی در آوردن مردم با هم برای برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه در مردم در فرایند تصمیم گیری به طوری که آنها می تواند در خدمت نسبت به این کشور روند دموکراتیک. این روزها همه این اطلاعات دیجیتال در حال حاضر منابع اخبار خود را در یک راه برای ایجاد احساسی به جای اینکه آموزنده یا تربیتی. آنها فقط به معنای تهیه کردن دید با تخریب محتوای با کیفیت به جای اطلاع رسانی عمومی. علاوه بر این رسانه های مانند اینترنت تنها به ارائه اطلاعات در مورد مسائل عمده از این رو کمتر مسائل مهم است که می تواند مهم ترین موضوع برای یک گروه خاص و یا جوامع گرایش به نادیده گرفته شده توسط آنها. بیشتر آنها چشم پوشی اخبار و نیازهای مختلف محلی مناطق Austin که این فن آوری هستند نیز به راحتی در دسترس است. این روزنامه ها که سنتی منبع اطلاعات در خدمت بهتر به نیازهای خود از اخبار و اطلاعات.

بنابراین Austin خود را در روزنامه انتشار خود را در جامعه نشر جایی که آنها ارائه اخبار در اطراف نیازهای اطلاعاتی Austin جوامع است. این روزنامه جامعه ارائه Austin news نگه داشتن اخبار مورد نیاز از آستین مردم در ذهن در چند مسائل محلی است که به طور کلی تحت پوشش توسط انتشارات عامل در مقیاس بزرگتر. این روزنامه در خدمت بهترین گزینه که در آن Austin جوامع به طور موثر می تواند خود را به انجام برسانند نیازهای اطلاعاتی و امن می تواند خود را از دخالت در روند دموکراسی و دیگر مسائل مهم است که باید نظرات خود را.

جوامع مبتنی بر Austin news کمک می کند تا خوانندگان خود را در شامل آخرین فعالیت ها در مجاورت خود و همچنین اطلاع رسانی به آنها در نگهداری از مکان های مختلف در منطقه خود را مانند بازار Austin رستوران ها و فیلم سالن های, آخرین فروش ارائه می دهد و همچنین به روز رسانی آنها در توسعه های مختلف مرتبط با مسائل در منطقه خاص خود را. آنها خود را برآورده اخبار و اطلاعات نیاز به طوری که آنها می توانید به دانستن بهتر و همچنین مشارکت در توسعه منطقه خود است.

[ad_2]