بهار در کوچه باغ‌های قصردشت شیراز

[ad_1]

محله قصر دشت یا قصرالدشت شیراز که در شمال غربی این شهر قرار دارد یکی از قدیمی‌ترین محله‌های شیراز، مربوط به زمان زندیه و به شکل روستایی کوچک، در خارج از شهر واقع بوده است که طی گذر زمان وسعت شیراز افزایش پیدا می کند و فاصله شهر و روستا کم می شود تا جایی که امروزه یکی از محله های شیراز محسوب می شود.کوچه باغ های این محله با بافت سنتی خود یادآورفرهنگ و تاریخ گذشتگان هستند. و باغ های آن با درختان تنومند تاثیر بسزایی در هوای پاک این شهر دارند.

[ad_2]

Source link