برگزاری مراسم مذهبی در «مسجد ارگ» متوقف شد

[ad_1]

استاندار تهران با اعلام توقف برگزاری مراسم مذهبی در مسجد ارگ گفت: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا حکم مصوبات شورای امنیت ملی را دارد.

[ad_2]

Source link