برنامه‌ای برای ساخت خانه‌های کوچک متراژ نداریم

[ad_1]

اسلامی گفت: صبح امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی را برای بازار اجاره اخذ کردیم و از فردا تمامی این مصوبات باید اجرا شود.

[ad_2]

Source link