برای شکایت از «تتلو یا تتلوها» باید در کجا اقامه دعوا کرد؟

[ad_1]


در دورانی که همه مردم جهان درگیر مهار ویروس ناشناخته کرونا هستند و فضای مجازی سرشار از مطالب مرتبط با این موضوع است اما مدتی است که کاربران ایرانی مشغول یک هیاهو و خبرسازی فردی به نام امیر حسین مقصودلو هستند. این فرد که در سال های اخیر به طور دائم در صدر اخبار جنجالی فضای مجازی قرار داشت این بار موجب شد تا سطح این جنجال ها فراتر از گذشته باشد به گونه ای که اینستاگرام مجاب شد تا صفحه رسمی این فرد را ببندد.

[ad_2]

Source link