بازگشت دومین گروه دانشجویان ایرانی مقیم ایتالیا

[ad_1]

بامداد امروز دومین گروه از دانشجویان ایرانی مقیم ایتالیا با پرواز فوق العاده «ایران ایر» به رم، عازم کشورمان شدند.

[ad_2]

Source link