بارقه‌های امید در مبارزه با کرونا ظاهر شده است

[ad_1]

سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه از ظاهرشدن نشانه‌های امیدواری در مبارزه با ویروس کرونا خبر داد.

[ad_2]

Source link