ایرانی‌ها همچنان بزرگترین خریداران ملک در ترکیه

[ad_1]

شهروندان ایرانی باز هم بزرگ ترین گروه خارجی خریدار ملک در ترکیه معرفی شدند.

[ad_2]

Source link