اعمال محدودیت‌های زیارتی مبتنی بر آموزه‌های دینی بود

[ad_1]

تولیت آستان قدس رضوی گفت: تصمیم ایجاد محدودیت زیارت، حقیقتا تصمیمی بسیار سخت و دشوار بود اما این تصمیم سخت براساس آموزه‌های دینی، مذهبی و عقلانیت و خرد ایمان دینی اتخاذ شد.

[ad_2]

Source link