اصناف، دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند

[ad_1]

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه همچنان اصناف فعال، دستورالعمل‌های بهداشتی را به خوبی رعایت نمی‌کنند، از حوزه‌های نظارتی خواست نظارت خود بر اصناف را تشدید کنند.

[ad_2]

Source link