ابدومینوپلاستی چه فرقی با لیپوماتیک دارد؟

ابدومینوپلاستی چه فرقی دارای لیپوماتیک دارد؟ بروز درد و تورم برای یک‌سری روز اول، امری عادی هست و می توان با داروهای مسکن آن را در اختیار گرفتن کرد. بنابراین نیاز هست که چندین روز اول آن گاه از جراحی زیبایی شکم را در خانه بمانید. در همین روش، سستی ماهیچه ها شکم درمان نمی شود و درصورتیکه فرد بهدنبال تقویت عضله شکم می باشد می بایست کلیدی نحوه استاندارد همین کار را انجام دهد. این عمل به جهت کسانی مطلوب می باشد که بهدنبال برداشتن پوست مازاد و چربی در پایین شکم خویش میباشند و شکم آن ها حجم زیادی چربی ندارد. در صورتی که جمع چربی در نواحی شکم، ران یا باسن دارید، لیپوساکشن بهترین مورد به جهت شماست ولی چنانچه چاق میباشید همین کار توصیه نمی شود. راهنمای تام پروتز باسن را بخوانید.. ارتفاع همین ترک به مقدار خاصیت الاستیکی پوست بستگی داراست و ممکن هست از یک طرف باسن تا طرف دیگر ادامه یابد و ممکن میباشد شکافهای کوچکتری به جهت دستیابی به نتیجه های مناسب ایجاد شود. اهمیت ایجاد یک سوراخ بزرگتر در عمل جراحی پلاستیک شکم گسترده، پوست مازاد و راحت شده شکم را از جلوی آن (بالا و پایین شکم) و پهلوها برداشته و ماهیچه ها دیواره شکم را سفت میشود. بهطور کلی، حوزه‌ شکم به 2 حیطه گوناگون تقسیم میشود؛ حوزه‌ بالا و پایین. خانم هایی که در جراحی زایمان وزن متعددی از شکم را از دست دادهاند همین روش درمانی میتواند به جهت آنها سودمند باشد. ابدومینوپلاستی استاندارد را می توان حیاتی لیپوساکشن یا این که پانیکولکتومی برای نتیجه ها بهینه ترکیب کرد. چنانچه پوست و بافت چربی اضافی اصلی لیپوساکشن برداشته شود، نتایج بهتری در راستا کانتورینگ بدن بهدست میآید. برخی از اشخاص داری حوزه‌ تحتانی شکم صاف هستند، اما قسمت بالاتنه آنان پوستی راحت یا این که بافت چربی مازاد دارد. بهدلیل مهاجم بودن همین روش، افراد بهطور معمول به جهت بهبودی باید یک شب را در بیمارستان بگذرانند. 8 هفته پس از انجام جراحی آبدومینوپلاستی، به طور معمول بیماران می بایست بتوانند تمام ورزشها و فعالیتها را از سر ابدومینوپلاستی شکم در اصفهان بگیرند. بسته به نیاز فرد، گزینههای متفاوتی به جهت بیماران وجود دارد. جای آسیب همین نوع کار تامی تاک در امتداد خط بیکینی میباشد و اطراف ناف جای زخمی وجود ندارد. در این روش، پوست بیش تر از پایین شکم برداشته میشود، خطوط بر روی شکم از در بین میرود و سستی و برآمدگی در حیطه شکم و اطراف ناف برطرف و شکم سفت میشود. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط با فرق ابدومینوپلاستی حساس لیپوساکشن وب وبسایت خویش باشید.