آموزش شنا کرال، پروانه و قورباغه

بایستی احساستان این باشد که میتوانید پاره ای بخش اعظم شنا کنید. این ورزش قلب و شش را فارغ از فشار به پیوندهایی می باشد که در دیگر ورزشها وزن را تحمل میکنند، تقویت میکند. این تواناییها به شما امداد می کند تا وزن سنگین تن خویش را خوب تر تحمل کنید و دردهای مربوط به بارداری را کمتر میدهد، نظیر پشت درد. شنا کردن صورت ایمنی از مدیر افزایش وزن در دوران بارداری است. خواص شناوری در آب تسکین شگفتانگیزی را از سنگین بودن در بازه زمانی بارداری آماده میآورد. توصیههای که در این مقطع از بارداری بایستی انجام دهید، در مقایسه مهم ورزشهای دیگر حداقلی است. به عبارتی طور که وارد آخری سطح بارداری میشوید، نکته ها چندی را باید به خاطر بسپارید. همان طور که شکمتان بزرگتر میشود، امکان داراست متوجه شوید که شنای قورباقه کمی ایراد باشد. به عبارتی طور که از بین آب میگذرید، آب مقاومت ایجاد میکند، در نتیجه ماهیچه های دست، پا، پشت و شکم را تقویت میکند. اغلب تمرین شنای سینه سفارش شده است، چون بدشکلیها (بدن) را از در میان میبرد و در حالی که سینه را باز میکند، به طور همزمان به تقویت ماهیچههای بالای کمر امداد میکند. او در سال ۱۹۶۲، ۱۰۰ متر کرال سینه را در ۵۹ ثانیه و ۹ دهم ثانیه پیمود. نخست کرال پشت را آزمون کنید. لازمه اجرای درست شنای کرال پشت همانا حرکت قوی، پیوسته و مداوم پا است. برای اصلاح همین موضوع باید به یاد داشته باشید که برای انجام فعالیت دم سر می بایست فقط تا حد گردن از آب خارج بیاید و کف دستها آب را به انتهای بدن به حرکت درآورند. سیستم های بدنی شما بیش از حد کار میکنند، به این ترتیب تمرین کردن تا حد خستگی شدید، اصلاً پیشنهاد نمیشود. شنا نمودن تناسب اندام شما را از نحوه انعطاف پذیری تقویت می کند و وقتی نوبت به زایمان و تولد طفل میرسد، امداد بزرگی خواهد بود. قابلیت و امکان دارد موج دریا و وضعیت جوی آب به هر عاملی موجب شود که زیر پای شما و عزیزانتان را خالی کند و ناخواسته در عمق بیفتید. در هنگام اجرای این حرکت، آب توسط کف پای کارآموز فشرده حلقه شنا کودک میشود. 2- هنگام شنای سینه، به کار گیری از لولهی تنفسی را امتحان کنید. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حیاتی حلقه شنا اینتکس وب وب سایت خود باشید.