آموزش تکنیک های بازی مافیا ؛ چطور برنده بازی مافیا باشیم؟

هم به بازی مافیا بیشتر شد و به نام بردگیم شب های مافیا ارائه گردید. بازیکنان میتوانند قبل از آغاز بازی، نقشهای فرعی را به بازی طولانی تر کنند. یکبار در شب معارفه و یکبار نیز در زمانی که خودش از بازی حذف می شود یار خودش از بازی خارج می بازی مافیا فصل دوم نصیب اول کند. نکته همین جاست که یک بازیکن عمده از یکبار نمی تواند بوسیله دندان دکتر سایلنت شود. همینطور در روز او می تواند که یکبار رای را ملغی کند به این معنی که با اعلام آن که در روز همین رای تاثیری ندارد هرکه رای بیاورد از بازی حذف نمی گردد. بازی مافیا به همین رخ و با همین قوانین در چرخههای روز و شب ادامه پیدا می نماید تا وقتی که شهروندها غالب شوند تمام افراد مجموعه مافیا را از میان ببرند و یا این که گروه مافیا بتواند حساس از بینبردن تک تک شهروندها در اکثریت قرار گیرد. نکته قابل دقت اینجاست که اولا گروگانگیر در بازی در صورتی که شخصیت های نقش دارای را گروگان بگیرد ان شخصیت ها نمیتواند نقش خویش را تا وقتی که گروگان هستند ایفا کنند. به این صورت که برای مثال در شب مافیا چنانچه مافیا او را شات کند، عضو گروه مافیا می شود و از بازی خارج نمی رود، اگر برای مثال پزشک او را نجات دهد یا این که کارآگاه استعلام بگیرد کاربر گروه شهروندی می شود. اگر که در بازی نانوا وجود داشته باشد و نانوا از بازی به هر علتی خارج شود، گرگ نما موفق بازی میباشد و برد مهم شخصیت های مستقل است. در صورتی که به هر علتی از بازی حذف شود، آنگاه از سه شبانه روز، شهروندها از قحظی و گرسنگی میمیرند و بازی به نفع مافیا تمام میشود. معبود در کتاب های فقهی خویش می گوید ما تمامی انسان ها را پاک و منزح از رحم مادرهایشان خوی کردیم. در یک صحنه دیدنی جو اسلحه اش را به سمت ویتو می کشد و ما را دقیقا به یاد صحنه پیکار سم و تام در نقطه نهایی Mafia I می افتیم، البته همین واقعه نمی افتد و بازدید می نماییم که جو و ویتو هنوز با نیز دوست هستند. ولی حرفهایترها اکثر حرف میزنند، اکران میچینند و برایش دلیل میآورند، حقههای مافیایی میزنند و در نهایت شهروندان را اسیر حقههای خودشان میکنند. از اعضای شهروندان هست و یک یا این که چندبار در شب و یا در روز میتواند سایر اعضا را جادو کند. نکته اول : درصورتیکه کابوی قبل از دفاعیه کسانی که به وسیله بازجو تعیین شدند بلند شود دفاعیه میسوزد و بازی وارد فاز شب میشود. تیرها میتوانند به هیچ وجه به کسی دیتا نشوند و یا در یک شب هم‌زمان به اشخاص دیتا شوند اما به هر کسی یک بازی مافیا جوکر تیر. بازی مجدد در روند روز و شب تکرار می شود و در هر تراز یک نفر از بازی بیرون می رود ؛ مگر این که پزشک او را نجات دیتا باشد. حفظ کننده نقشی شهروندی می باشد که در شب به هیچ تیتر حذف نمی شود مگر این که توسط ساقی گیج شو که در همین رخ نقش حافظ بودن خود را از دست می دهد و میتواند کشته شود. اون در شب به هیج تیتر کشته نمی شود و از طرفی هم توان آن که رویین ت و حافظ را شات کند ندارد.هر کسی که بوسیله قتل کننده کشته می شود نمی تواند توسط دکتر نجات دیتا شود. حیاتی رعایت همین یک‌سری گزینه از تکنیک های حرفه ای بازی مافیا، میتوانید قدمهای ابتدایی و اساسی در جهت حرفهایتر شدن در همین بازی هیجان آور را بردارید. به این صورت می باشد که یک تفنگ در دست دارااست و در فاز شب می تواند تنها اساسی یک گلوله ای که در تفنگ است، بازیکن را گزینه هدف قرار داده و آن را بکشد. همین نقش در بازی شب مافیا و مافیا کلاسیک وجود دارد. این نقش در بازی مافیا نتورک تندرست و مافیا کلاسیک وجود دارد. نقش تفنگدار در بازی مافیا اینطور هست که تیر داراست و می تواند آن تیرها را بذل و رحمت کند. این اپلیکیشن به طور کامل به صورت آنلاین است و در هر گروه می تواند 12 نفر را در یک بازی جای دهد. در همین رخ 14 نفر مافیا صاحب و مالک یه اتحاد قویان که میتونن اهمیت ملازمت و همراهی یکسری شهروند منحرف (که وجودشون در بازی خیلی طبیعیه) هر کسی رو به مرحلهی اتهام و حذف شدن برسونن. هست. هر کدوم از این کارتها یه نقش متفاوت دارن و قابلیت و امکان های مخصوص بفردشون هیچ بازی ای رو شبیه سری قبلش نمیکنه. نقش پهلوان گاهی از دکتر هم اصلی خیس و کلیدی خیس می شود به این صورت که چون هر دو شب باید یکی از را انتخاب نماید باید حواسش را جمع نماید که دارای یک گزینش غلط مبادا از کسی غیر از شهروند محافظت کرده باشد.