آموزش تایپ 10 انگشتی – سون لرن

در این بخش از نوشته تصمیم داریم خیلی کوتاه به برطرف کردن نقص‌ تایپ پارسی بپردازیم تا اعضا خیلی سهل وآسان بتوانند همین فعالیت را انجام دهند و از مزایای آن بهرهمند شوند. ایلوستریتور «illustrator» و ایندیزاین «InDesign» دو گزینه از نرم افزارهای گرافیکی دوچندان پرطرفردار و پرکاربردی میباشند که بسیاری از کاربران و متخصصان گرافیک از آنها به کار گیری میکنند. فتوشاپ و دیگر برنامههای نظیر ایلستریتور و ایندیزاین از دارای شهرت شرکت Adobe میباشند که آن گاه از نصب به ایراد تایپ پارسی برمیخورند. پاسخ مثبت است. یک استراتژی دیگر وجود دارد که فراوان راحتتر میباشد البته تماما بستگی به نسخهی فتوشاپ شما دارد. هم اکنون سراغ ایندیزاین میرویم که همین قابل انعطاف افزار هم خیلی طرفدار دارااست و در میان اموزش ساخت دستگاه تایپ قدیمی گرافیستها دوستداشتنی است. اهمیت فرض اینکه هر برگ A4 بین 400 تا 500 کلمه و واژه ظرفیت دارد، عضو معمولی در یک دقیقه 10 الی 20 کلمه را تایپ می نماید و در یک ساعت حداکثر 1 الی 2 برگ، حال تایپیست حرفهای در دقیقه قادر به تایپ دستکم 70 کلمه و 10 برگ A4 در یک ساعت خواهد بود. در صورتی که روزگار تایپ کردن یک کاغذ A4 بین دو فرد تحلیل شود؛ یکی از این افراد بضاعت و توان تایپ روستا انگشتی و پرسرعت را داراست و دیگری دارای یک شتاب معمولی تایپ میکند. در این روش میبایست متن خود را در یکی از برنامههای پایین تایپ نمایید و آن را بخش تکست فتوشاپ انتقال دهید. در تایپو علاوه بر آموزش تایپ ده انگشتی میتوانید از ابزارهای هوشمند تایپ همچون تایپ صوتی و یا این که تبدیل عکس و فایل پیدیاف به متن تایپشده نیز بهرهمند شوید. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه اموزش تایپ سخن پ بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.