آخرین اخبار «اکسیژن مایع

کاسه شستشوی F1 ، محتوی ۱۰۰ میلی لیتر محلول ۴۰ % (وزنی- حجمی) هیدروکسید پتاسیم. لوله واکنش F2، محتوی ۲/۰ میلی لیتر محلول یک مولار یدید پتاسیم و ۰/۱۵ میلی لیتر محلول نشاسته. در رخ لزوم رنگ آبی محلول ید را اساسی بیش تر کردن کمترین مقدار از محلول تیوسولفات سدیم ۰/۰۰۲ نرمال تازه تهیه شده از میان ببرید. تغییر‌و تحول رنگ ساخت شده در همین محلول را با رنگ ایجاد شده در محلول شاهدی که از افزودن یک میلی لیتر محلول بی کربنات سدیم به ۵۰ میلی لیتر محلول هیدروکسید باریم تهیه و تنظیم می شود، مقایسه کنید. ۵۰ میلی لیتر محلول روشن هیدرواکسید باریم را در یک استوانه شیشه ای بریزید و یک لیتر گاز اکسیژن آیتم آزمون را از آن عبور دهید. از گاز اکسیژن در جوشکاری، در تولید فولاد، در تولید متانول، در سیمان سازی و تولید سرامیک و همینطور در سپید نمودن خمیر صفحه در صنعت برگه سازی به کارگیری می شود. گاز خروجی را استنشاق مخزن اکسیژن مایع زمهریر کنید. در صورتی که حباب ایجاد شد به معنای همین میباشد که اکسیژن در هم اکنون جریان است، پس از آزمون این عمل پیچ را ببندید. عنصر اکسیژن اساسی وزن اتمی gr/mol 9994/۱۵ است، کوچکترین کاربر از مجموعه شانزدهم جدول تناوبی هست که مهم علامت شیمیائی O و عدد اتمی ۸ نشان دیتا شده است. کمپانی اسپیسایکس که “ایلان ماسک” بنیانگذار و سرپرست آن است، از اکسیژن مایع به تیتر یک اکسیدکننده برای مشتعل نمودن نفت سفید مایع به کارگیری مینماید که وظیفه تامین نیروی موتورهای “مرلین” موشکهای “فالکون۹” را به عهده دارد. دی اکسید کربن موجود در گاز اکسیژن به یک عدد از طریق های شیمیایی و دستگاهی ترازو گیری می شود. در طرز امتحان دستگاهی، خلوص گاز اکسیژن اهمیت استفاده از دستگاه های آنالیزکننده، اندازه گیری می شود. خلوص اکسیژن بایستی به یک عدد از شیوه های شیمیایی و دستگاهی میزان گیری می شود. ضمناً از روش های دستگاهی دیگر نظیر کروماتوگرافی گازی هم می قدرت برای انجام این آزمون استفاده نمود منوط بر این که صحه گذاری های اضطراری در خصوص اعتنا و صدق اندازه گیری انجام گرفته باشد. این گاز تنفسی در ظرفیت های بالا در مخازن کرایوژنیک به شکل اکسیژن مایع هم ایجاد می شود که به جهت مصارف گسترده مثل بیمارستان ها و ماهی سرا ها گزینه به کارگیری قرار می گیرد. فشار سنج به این منظور استفاده می شود که مقدار فشار داخل مخزن معلوم باشد. 2. آزمون ها و چک نتایج، بایستی بر مبنای دمای ۲۰ – ۲۵ مرتبه سلسیوس و فشار ۷۶۰ میلیمتر جیوه انجام شوند. 3. به جهت انجام امتحان ها می بایست از مواد شیمیایی اصلی جايگاه خلوص آزمایشگاهی استفاده شود. اکسیژن با مواد آلی نظیر روغن، گریس یا قیر در صورتی که توسط شعله مشتعل گردد، بشدت واکنش می دهد و مقدار متعددی انرژی آزاد میکند. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه اکسیژن مایع ثبت نام بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.